Menu

La compra agregada com a eina en la reducció de costos

compra agregada subhasta

La compra agregada com a eina en la reducció de costos

La compra agregada s’ha demostrat una eina de gran utilitat a l’hora que les empreses i ens públics adquireixen béns o serveis. El gran estalvi en costos mitjançant l’agregació de la demanda en grups de compra ha fet que les compres agregades tinguin cada cop més admiradors entre les empreses i les institucions. En les múltiples experiències coordinades per Global Dragon Solutions arreu del territori podem concloure que s’assoleixen estalvis de fins el 50% per sota del preu de compra.

A banda de la reducció en costos en insums, la compra agregada sovint permet a les empreses millorar en les prestacions dels serveis i la qualitat dels béns adquirits mitjançant la compra conjunta.

A Global Dragon Solutions comptem amb una dilatada experiència en compres agregades d’energia elèctrica i gas per a un ampli ventall de sectors empresarials i institucions.

Com hem dit, la compra agregada pot emprar-se per a la compra de qualsevol bé o servei que una empresa o institució pot necesitar en la seva activitat: matèries primeres, automòvils, embalatges, equips informàtics, qualsevol altre tipus de mercadería… o bé serveis com electrictat, gas, telecomunicacions, manteniment, etc. En aquests anys, hem participat en compres conjuntes en diferents sectors tant públics com privats:

 • Agroalimentari
 • Ajuntaments
 • Arts Gràfiques
 • Automoció
 • Esportiu
 • Centres comercials i supermercats
 • Entitats públiques i associacions
 • Farmacèutic
 • Paperer
 • Plàstic
 • Químic
 • Centres sanitaris i hospitalaris
 • Telecomunicacions
 • Turisme i hotels
 • Universitats

Agregació de la demanda: èxit assegurat

 • El procés de compra agregada és un instrument molt eficaç que millora la gestió de les despeses, atès que introdueix l’economia d’escala en els processos de compra o contractació de béns i serveis en un mercat de lliure competència.
 • En molts d’aquests casos l’estalvi mitjà assolit pels grups de compra s’ha situat al voltant del 15% sobre el preu de licitació. D’aquesta manera, les empreses o ens públics que han apostat per la compra agregada, optimitzen els seus recursos de manera considerable.

grupo de compra

El procés de compra agregada pas a pas

Creació del grup de compra

Anàlisi de necessitats i situació

 • Establiment acurat de les necessitats del grup.
 • En el cas de serveis (electricitat, gas, telecomunicacions, etc), recopil·lació exhaustiva de les dades referents a la despesa tals com terminis de contractació, característiques, condicions i límits del servei.

Estratègia

 • Estudi de les dades, definició dels objectius de cadascun dels integrants en el grup de compra i estimació de les necessitats .

Redacció i valoració del plec de condicions

 • Preparació dels plecs tècnics i administratius per tal d’establir els límits i condicions per així determinar el perfil de l’oferent, així com les premisses que aquests han d’acomplir.

Licitació electrònica i adjudicació

 • A Global Dragon Solutions el procés de licitació es duu a terme mitjançant la subhasta electrònica a la nostra robusta i avançada plataforma Global Dragon Marketplace que minimitza el temps necessari per a la licitació i alhora simplifica i dóna transparència a l’adjudicació. La traçabilitat de tots i cadascún dels moviments de la subhasta electrónica queden enregistrats de manera que, en acabar, s’emet automàticament un informe que en certifica tot l’històric.

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *