Menu

Compromís

 

 

Missió

Aportar valor a les empreses i professionals, optimitzant processos i innovant en solucions.

Visió

Principis d’empresa alineats amb el programa mundial “Manifest for Growth”

Mercat: Ser un business-partner en el desenvolupament tecnològic de solucions i en la optimització de processos de compra.

Empresa: Ser eficaç i dinàmica.

Persones: Ser un lloc de treball ideal on les persones se sentin inspirades i aportin el millor de si mateixes.

Partners: Crear una xarxa de treball per generar valor en comú i durable en el temps.

Serveis: Oferir serveis de qualitat i adaptats a la necessitat del client, buscant la satisfacció i l’excel·lència.

Món i Societat: Ser responsables amb l’entorn i contribuir com a ciutadans al benestar.

Valors

Col·laboració per potenciar el talent col·lectiu per sobre de l’individual.

Integritat per ser transparents.

Coherència per ser responsables.

Passió per ser compromesos amb el cor i amb la ment.

Qualitat per cercar l’excel·lència.

Lideratge en l’esforç per aportar felicitat i benestar a un món millor.

Resp. Social i Ambiental

Priorització en la utilització de mitjans de transport col·lectiu urbans (bicicleta i caminar) i inter-urbans (tren) davant dels mitjans de transport individuals més contaminants.

Potenciació de reunions, meetings i workshops de treball telemàtics, utilitzant activament eines com FaceTime, Webex i Skype. Promoció activa d’aquestes vies de comunicació entre proveïdors, clients i col·laboradors.

Minimització de l’ús del paper i potenciació dels documents digitals en PDF i eines cloud per compartir i gestionar projectes conjunts.

Col·laboració i participació en projectes de lluita contra el càncer, orientats a la investigació operativa ia la millora de vida.